Dù phổ thông
Dù treo tường đường kính 2m9
Dù ck sơn vàng đồng
Dù lệch tâm 2.9m ck
Dù đúng tâm tròn 4m hai tầng
Dù lệch tâm tròn 2m9 kểu treo
dù đúng tâm, dù cafe
Dù đôi đường kính 2m9
Dù vuông lệch tâm 2m5x2m5
Dù Gỗ

Đang cập nhật