Dù phổ thông
Dù treo tường đường kính 2m9
Dù đúng tâm tròn 2m9 hai tầng
Dù lệch tâm 2.9m ck
Dù đúng tâm tròn 4m hai tầng
Dù lệch tâm tròn 2m9 kểu treo
dù đúng tâm, dù cafe
Dù đôi đường kính 2m9
dù che nắng nghiêng
Dù vuông lệch tâm 2m5x2m5
Dù Gỗ

Đang cập nhật