Ô dù quán cafe
Dù che nắng nghiêng cao cấp - hồ bơi chung khu dân cư CoNic
Dù nghiêng lệch tâm tròn 2m9
Dù nghiêng lệch tâm tròn - hồ bơi khu dân cư CoNic